😘 Ikaw Lang Ang Aking Mahal – VST & Company - (979 Views)


Requested by Michael.
[Tabs + Lyrics]
(1353°) – (3572°) 5° (461°) – (572°)


(1353°) – (3572°) 5° (461°) – (572°)
Itanong mo sa akin
5 5 (1353°) 3° (3572°) 5° (2461°)

Kung sino’ng aking mahal?
6 (357) 7 7 7 7 6 6 5

(1353°) – (3572°) 5°(2461°) – (572°)

Itanong mo sa akin
5 5 (1353°) 3° (3572°) 5° (461°)

Sagot ko’y ‘di magtatagal
6 (357) 7 7 7 7 7 6 6 5

(1353°) – (3572°) 5° (2461°) – (572°)

Ikaw lang ang aking mahal
5 (1353°) 3° 3° 4° 3° 2° 2° (2461°)

Ang pag-ibig mo’y aking kailangan
6 7 (2461°) 1° 1° 1° (461°) 1° 2° 5

Pag-ibig na walang hangganan
5 (3575°) 5° 5° 5° (357°) 5° 6° (461°)

Ang aking tunay na nararamdaman
6 7 (2461°) 1° 1° 1° (2461°) 7 6 7 (461°) – (572°)

(1353°) – (3572°) 5° (461°) – (572°)

Isa lang ang damdamin
5 5 (1353°) 3° (572°) 5° (461°)

Ikaw ang aking mahal
6 (357) 7 7 7 6 6 5

(1353°) – (3572°) 5° (2461°) – (572°)

Maniwala ka sana
5 5 (1353°) 3° (3572°) 5° (461°) (461°) (461°)

Sa akin ay walang iba
6 (357) 7 7 7 7 6 6 5

(1353°) – (3572°) 5° (2461°) – (572°)

Ikaw lang ang aking mahal
5 (1353°) 3° 3° 4° 3° 2° 2° (2461°)

Ang pag-ibig mo’y aking kailangan
6 7 (2461°) 1° 1° 1° (2461°) 1° 2° 5

Pag-ibig na walang hangganan
5 (3575°) 5° 5° 5° (3575°) 5° 6° (461°)

Ang aking tunay na nararamdaman
6 7 (2461°) 1° 1° 1° (2461°) 7 6 7 (461°) – (572°)

(1353°) – (3572°) 5° (2461°) – (572°)
(1353°) – (3572°) 5° (2461°)

Ang nais ko sana’y inyong malaman
6 7 (2461°) 1° 1° 1° (2461°) 1° 6 1° (572°)

Sa hilaga o sa timog o kanluran (sa silangan)
7 7 1° (3572°)2° 2° 2° 2° (3572°) 2° 2° 3° 2° 2° (461°)

At kahit sa’n pa man
6 6 7 (2461°) 2° 2° – 2 – (55°)

Ang laging isisigaw
7 1° (572°) 2° 1° 7 7 (461°) – (357) – (246)

Ikaw ang aking mahal
5 5 3° 3° 3° 2° 2° 1° (1353°) – (3572°) 5° (2461°)

  • VST & Company
  • Romantic
  • Virtual Kalimba
(See More)
Couldn’t find a kalimba tab for a song? Click here to submit a request.
Recent requests: (See More)

How frequently do you visit our website?

View Results

Loading ... Loading ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *